תרופות בעלות פוטנציאל לטיפול בקורונה זוהו באמצעות ניתוח אינטראקטומה בתאים הנגועים ב-SARS-CoV-2.

ממצאים עיקריים

מחקר זה עשה שימוש בניתוח ממוחשב לזיהוי תרופות קיימות שיש להן פוטנציאל התוויה מחדש לטיפול בקורונה.

בביולוגיה של התא, "אינטראקטומה" היא סדרת האינטראקציות המלאה המתרחשת בין כל מולקולות התא. על ידי ניתוח האינטראקטומה בתאים הנגועים ב-SARS-CoV-2, ושינויים בפעילות הגנטית כתוצאה מטיפול בתאים נגועים באמצעות 56 תרופות שונות, זוהו 24 תרופות, כולל פינופיבראט, כמועמדות אפשריות להתוויה מחדש.

לכל אחת מהתרופות יש יכולות אנטי-ויראליות, שהוכחו במעבדה, נגד תאים הנגועים ב-SARS-CoV-2, ומחקר כבר קיים בנושא הפעילות הקלינית שלהן נגד הקורונה. במחקרי התוויה מחדש ממוחשבים נוספים זוהו ותועדפו גם תרופות אנטי-ויראליות מקיפות, המאופיינות בפעילות אנטי-ויראלית מוכחת נגד נגיפי הקורונה SARS-CoV ו-MERS-CoV, בנוסף ל-SARS-CoV-2.

הספרות הרפואית כבר תומכת בשימוש בפנופיברט כתרופה תחת התוויה מחדש לטיפול בקורונה.

בנוסף, פנופיברט מספקת הגנה על מערכת העצבים מפני דלקת מוח יפנית בעכברי מעבדה, עובדה שהתגלתה במסגרת מחקר בזיהומים ויראליים.

הטיפול בפנופיברט הפעיל גנים שניקו מרעלים מולקולות מתווכות לדלקות, הנקראות ״לוקוטרינים״, הפחית הפעלות תאים מיקרוגליאלים שמזרזים דלקות במערכת העצבים, ואת רמות הצמוקינים והציטוקינים, שהם חלבונים זעירים המעוררים דלקתיות.

מחקר זה תומך בשימוש בפנופיברט בטיפול בדלקת המשויכת לקורונה חמורה, כולל דלקות במוח.

Research Square

Publication Date: מאי 28, 2020
Peer Reviewed: No
Publication Type: Original | Preclinical
DOI: https://www.doi.org/10.21203/rs.3.rs-30363/v1

Potentially repurposable drugs for COVID-19 identified from SARS-CoV-2 Host Protein Interactome

Kalyani B. Karunakaran, N. Balakrishnan, Madhavi Ganapathiraju

Abstract

We previously presented the protein-protein interaction network – the 'HoP' or the host protein interactome – of 332 host proteins that were identified to interact with 27 nCoV19 viral proteins by Gordon et al. Here, we studied drugs targeting the proteins in this interactome to identify whether any of them may potentially be repurposable against SARS-CoV-2. We studied each of the drugs using the BaseSpace Correlation Engine and identified those that induce gene expression profiles negatively correlated with SARS-associated expression profile. This analysis resulted in 20 drugs whose differential gene expression (drug versus normal) had an anti-correlation with differential expression for SARS (viral infection versus normal). These included drugs that were already being tested for their clinical activity against SARS-CoV-2, those with proven activity against SARS-CoV/MERS-CoV, broad-spectrum antiviral drugs, and those identified/prioritized by other computational re-purposing studies. In summary, our integrated computational analysis of the HoP interactome in conjunction with drug-induced transcriptomic data resulted in drugs that may be repurposable for COVID-19.