מאמר דעה ב-The Lancet על יעילותה של בודזונייד בשאיפה, בטיפול בקורונה מוקדמת ומניעת הידרדרות וסיבוכים.

ממצאים עיקריים

מאמר דעה הדן בשימוש בבודזונייד בשאיפה, למניעת הדרדרות קלינית בחולי קורונה.

ניסויים קליניים בחנו את השימוש בבודזונייד בשאיפה בטיפול בחולי קורונה בשלבי המחלה המוקדמים והציגו תוצאות מבטיחות.

אחד הניסויים המכונה STOIC, נערך בבריטניה בהשתתפות 146 מבוגרים מעל גיל 18 שהציגו תסמינים קלים של קורונה במשך שבעה ימים או פחות. ל-73 מטופלים ניתן בודזונייד בשאיפה (שתי שאיפות של 400 מק"ג, פעמיים ביום עד חלוף התסמינים), ו-73 קיבלו טיפול סטנדרטי.

בקרב מטופלים אשר נטלו בודזונייד פחת ב-91% הצורך באשפוז, ביקור בחדר מיון או רפואה דחופה. בנוסף, בקרב מטופלים שנטלו בודזונייד זמני ההחלמה היו קצרים יותר.

The Lancet Respiratory Medicine

Publication Date: אפריל 9, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00171-5

Early treatment with inhaled budesonide to prevent clinical deterioration in patients with COVID-19

Alvar Agusti, Ferran Torres, Rosa Faner