סקירה סיסטמתית של בודזונייד בשאיפה מראה שהטיפול מפחית את הצורך באשפוז ב-90% ומקצר משמעותית את זמני ההחלמה מקורונה.

ממצאים עיקריים

בודזונייד בשאיפה משמשת זה עשרות שנים לטיפול באסטמה ו-COPD ע״י הפחתת דלקתיות שהיא תסמין נפוץ של מחלות אלה.

מספר מקרי הקורונה הנמוך המדווח בקרב חולי אסטמה ו-COPD מיוחס בחלקו לעובדה שהם מטופלים בבודזונייד (או תרופה דומה), שמפחיתה את התגובה הדלקתית הנגרמת על ידי נגיף SARS-CoV-2.

הספרות הסיסטמתית הזו מגלה שטיפול בחולי קורונה קלים בבודזונייד בשאיפה בשלבי המחלה המוקדמים הפחית את שיעורי האשפוז ב-90%. נמצא גם שבודזונייד בשאיפה מקצר את זמני ההחלמה ב-3 ימים בממוצע.

באופן כללי הספרות מצביעה על כך שע״י טיפול בבודזונייד בשאיפה בחולי קורונה בשלבי המחלה המוקדמים ניתן להפחית ביקורים בחדר מיון ואשפוז.

Annals of the Romanian Society for Cell Biology

Publication Date: מאי 25, 2021
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/6351

Role of Budesonide in Corona Virus Disease: Systematic Review

Dr. Bala Yadu Vamsi Sankuratri, Dr. Rahul V. C. Tiwari, Dr. Aarushi Shekhar, Dr. Abhimanyu Singh, Dr. Ajith Babu Poovathingal, Dr. Mylesh Ravisankar Dakshinamurthy, Dr. Heena Tiwari

Abstract

Background: The current COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection, raises important questions as to whether pre-morbid use or continued administration of inhaled corticosteroids (ICS) affects the outcomes of acute respiratory infections due to coronavirus.

Purpose of study:Inhaled budesonide is a low cost, safe (time censored), effective (number needed to treat of eight) simple and widely available therapeutic option, which can be of great help around the world, particularly in low-income and middle-income countries. Several potential mechanisms might underlie these clinical observations.

Results: Inhaled budesonide in early Covid-19 infection significantly reduced the likelihood of requiring urgent care, emergency department consultation and hospitalization.

Conclusion: The budesonide group reported greater wellbeing of the patients. Also scales down the need for urgent medical care and reduces recovery time, if given early to Covid-19 patients with mild symptoms.