דעה על הפוטנציאל של בודזונייד לטיפול בשלבים המוקדמים של קורונה. כולל תיאור גרפי של מנגנון הפעולה שלה.

ממצאים עיקריים

מאמר דעה זה מתייחס ליעילות של בודזונייד בשאיפה לטיפול בחולי קורונה בעלי תסמינים קלים.

ניסויים קליניים אקראיים הנערכים כעת (המכונים ניסויי STOIC ו-PRINCIPLE) בדקו את הטיפול בבודזונייד בשאיפה בחולי קורונה והצביעו על כך שטיפול בבודזונייד בשאיפה בשלבי המחלה המוקדמים מקצר את זמן ההחלמה ומפחית את הצורך בפנייה לרפואה דחופה.

תוצאות הניסויים הקליניים STOIC ו-PRINCIPLE מצביעים על כך ששאיפת גלוקוקורטיקואידים כגון בודזונייד, הנפוצים לטיפול בחולי אסטמה ו-COPD, כדי לצמצם סיבוכים הקשורים לנגיפים יעילה גם בטיפול בקורונה.

המחקרים מראים שבודזונייד בשאיפה, שהיא קורטיקוסטראויד שנבדק בניסויים רבים והוא בטיחותי וגם זול, היא תרופה אלטרנטיבית מבטיחה לטיפול בקורונה.

Annals of Medicine and Surgery

Publication Date: אוגוסט 2, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102605

Budesonide: A promising candidate therapeutic for early COVID-19

Shailesh Kumar Patel, Rakesh Kumar, Jigyasa Rana, Aditya Agrawal, Alok Singh, Adesh Kumar