ההשפעות האנטי-COVID-19 של פלובוקסמין קשורות ליכולתו לדכא רמות של שומן הנקרא סרמיד

ממצאים עיקריים

חומר שומני המכונה "סרמיד" ממלא תפקיד חיוני ביכולתו של הוירוס SARS-CoV-2 להדביק תאים. רמות נמוכות של סרמיד מגנות מפני זיהום, בעוד שרמות גבוהות מעודדות את תהליך ההדבקה.

המפתח לדיכוי ייצור הסרמיד טמון בחסימת אנזים הנקרא חומצה ספינגומיאלינאז (מכונה ASM).

מספר תרופות קיימות מסוגלות לחסום את האנזים ASM. תרופות אלו מכונות FIASMAs - קיצור של הביטוי ""מעכבים פונקציונליים של ספינגומיאלינאז חומצי"" באנגלית.

פלובוקסמין, תרופה נוגדת דיכאון, שייכת לקבוצת התרופות FIASMA. על פי מאמר סקירה זה, מנגנון פעילות זה עשוי לספק הסבר נוסף להשפעות של פלובוקסמין נגד COVID-19.

Molecular Psychiatry

Publication Date: אוקטובר 4, 2021
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1038/s41380-021-01309-5

The acid sphingomyelinase/ceramide system in COVID-19

Johannes Kornhuber, Nicolas Hoertel, Erich Gulbins

Abstract

Acid sphingomyelinase (ASM) cleaves sphingomyelin into the highly lipophilic ceramide, which forms large gel-like rafts/platforms in the plasma membrane. We showed that SARS-CoV-2 uses these platforms for cell entry. Lowering the amount of ceramide or ceramide blockade due to inhibitors of ASM, genetic downregulation of ASM, anti-ceramide antibodies or degradation by neutral ceramidase protected against infection with SARS-CoV-2. The addition of ceramide restored infection with SARS-CoV-2. Many clinically approved medications functionally inhibit ASM and are called FIASMAs (functional inhibitors of acid sphingomyelinase). The FIASMA fluvoxamine showed beneficial effects on COVID-19 in a randomized prospective study and a prospective open-label real-world study. Retrospective and observational studies showed favorable effects of FIASMA antidepressants including fluoxetine, and the FIASMA hydroxyzine on the course of COVID-19. The ASM/ceramide system provides a framework for a better understanding of the infection of cells by SARS-CoV-2 and the clinical, antiviral, and anti-inflammatory effects of functional inhibitors of ASM. This framework also supports the development of new drugs or the repurposing of "old" drugs against COVID-19.