סקירה של מנגנוני הפעולה של פלובוקסמין נגד COVID-19

ממצאים עיקריים

מחקר סקירה זה מסכם מספר מנגנוני פעולה שדרכם פלובוקסמין פועל נגד מחלת הקורונה.

כתוצאה מעיכוב סלקטיבי של ספיגה חוזרת של סרוטונין, פלובוקסמין מספק אפקט אנטי דלקתי חזק ומפחית קרישיות יתר.

פלובוקסמין מעכב את מערכת החומצה ספינגומיאלינאז (ASM)/סרמיד, ובכך חוסם את יכולתו של נגיף ה-SARS-CoV-2 להתרבות בתאים.

באמצעות הפעלת קולטן סיגמא- 1, פלובוקסמין מדכא את שכפול נגיף ה-SARS-CoV-2, וכתוצאה מכך מפחית אירועים דלקתיים כמו סערת הציטוקינים.

צריכת פלובוקסמין מגבירה את רמות המלטונין אשר מספקת השפעות אנטי דלקתיות,ונוגדות חמצון וכן מווסתת את פעילות מערכת החיסון.

Molecular Psychiatry

Publication Date: ינואר 7, 2022
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1038/s41380-021-01432-3

Mechanisms of action of fluvoxamine for COVID-19: a historical review

Yaeko Hashimoto, Takuji Suzuki, Kenji Hashimoto

Abstract

The ongoing coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused by the novel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) accelerates the discovery of prophylactic and therapeutic drugs for persons infected with the virus. Drug repurposing for the COVID-19 pandemic has received particular attention. Increasing clinical data suggest that antidepressant use in early-stage subjects with COVID-19 might be associated with a reduced risk of intubation or death. Among the antidepressants, fluvoxamine is the most attractive drug for mild to moderate subjects with COVID-19. In this article, we review the mechanisms of action (i.e., serotonin transporter, sigma-1 receptor, and acid sphingomyelinase) of fluvoxamine for COVID-19. Furthermore, we discuss a possible link between maternal COVID-19 infection and a risk for neuropsychiatric disorders (i.e., autism spectrum disorder and schizophrenia) in offspring.