דעת מומחה וסקירת מאמר בנוגע לתפקידה של פלובוקסאמין בטיפול בקורונה.

ממצאים עיקריים

מאמר דעת מומחה הסוקר תרופות שיש להן פוטנציאל להפחית אשפוזים ותמותה מקורונה.

מחקרים קליניים על השימוש בפלובוקסאמין לטיפול בקורונה. מחקרים אלה מציגים תוצאות מבטיחות ליכולתו של הטיפול בפלובוקסאמין למנוע אשפוזים, להפחית את הצורך בהנשמה, ושיעורי תמותה. בנוסף נצפה שפלובוקסאמין עשויה למנוע תסמיני קורונה מתמשכת.

פלובוקסאמין עשויה להפחית תמותה מקורונה בכמה אופנים, כולל הפחתת רמות החרדה והדיכאון המשוייכים עם אבחנה של קורונה.

יכולתה של פלובוקסאמין להפעיל את קולטן סיגמא 1 וליצור אוטופגיה, שהיא דרכו של הגוף לנקות תאים שניזוקו, מסבירה את השפעותיה נוגדות הקורונה.

Expert Opinion on Therapeutic Targets

Publication Date: יולי 15, 2021
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1080/14728222.2021.1952987

Drugs that offer the potential to reduce hospitalization and mortality from SARS-CoV-2 infection: The possible role of the sigma-1 receptor and autophagy

James Michael Brimson, Mani Iyer Prasanth, Dicson Sheeja Malar, Sirikalaya Brimson, Premrutai Thitilertdecha, Tewin Tencomnao

Abstract

Introduction: Despite the availability of new vaccines for SARS-CoV-2, there has been slow uptake and problems with supply in some parts of the world. Hence, there is still a necessity for drugs that can prevent hospitalization of patients and reduce the strain on health care systems. Drugs with sigma affinity potentially provide protection against the most severe symptoms of SARS-COV-2 and could prevent mortality via interactions with the sigma-1 receptor.

Areas covered: This review examines the role of the sigma-1 receptor and autophagy in SARS-CoV-2 infections and how they may be linked. The authors reveal how sigma ligands may reduce the symptoms, complications, and deaths resulting from SARS-CoV-2 and offer insights on those patient cohorts that may benefit most from these drugs.

Expert opinion: Drugs with sigma affinity potentially offer protection against the most severe symptoms of SARS-CoV-2 via interactions with the sigma-1 receptor. Agonists of the sigma-1 receptor may provide protection of the mitochondria, activate mitophagy to remove damaged and leaking mitochondria, prevent ER stress, manage calcium ion transport, and induce autophagy to prevent cell death in response to infection.