האם פלובוקסאמין יכולה לסייע במניעת אשפוזים ורפואה דחופה בקרב חולי קורונה?

ממצאים עיקריים

מאמר זה מתאר את ההוכחות ליעילותה של פלובוקסאמין בטיפול בחולי קורונה.

לפלובוקסאמין יש פרופיל בטיחות טוב ומבוסס, והתרופה נוחה לשימוש בכל קבוצות הגיל, למרות שתופעות הלוואי שכיחות יותר במינון גבוה של פלובוקסאמין.

הוכחות שפורסמו מעלות השערה שפלובוקסאמין היא תרופה אנטי-דלקתית עוצמתית, שמווסתת היטב גם את התגובה החיסונית. היא מורידה רמות ציטוקינים, מפחיתה את הסיכון לפקקת ורידים מקרישת יתר, ועשויה להיות לה גם פעילות אנטי-ויראלית ישירה.

Croatian Medical Journal

Publication Date: פברואר 1, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.3325/cmj.2021.62.95

Could fluvoxamine keep COVID-19 patients out of hospitals and intensive care units?

Robert Marčec, Robert Likić