סקירת מחקרים שפורסמו בספרות הרפואית על הטיפול בקורונה בפלובוקסאמין.

ממצאים עיקריים

מאמר זה סוקר את השימוש שהתפרסם בספרות הרפואית בפלובוקסאמין לטיפול בקורונה.

המאמר סקר את תפקיד הפעלת קולטן סיגמא 1 בהקלה בחומרת המחלה.

המאמר סוקר ומתאר את השפעתה של פלובוקסאמין בהפעלת קולטן סיגמא 1.

מתוארים כמה מהיתרונות החשובים של פלובוקסאמין, כולל פרופיל בטיחותי מבוסס, מחירה הזול והתאמתה בשל נטילה דרך הפה.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience

Publication Date: ינואר 5, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1007/s00406-020-01231-x

Repurposing of CNS drugs to treat COVID-19 infection: targeting the sigma-1 receptor

Kenji Hashimoto

Abstract

The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The escalating number of SARS-CoV-2-infected individuals has conferred the viral spread with the status of global pandemic. However, there are no prophylactic or therapeutic drugs available on the market to treat COVID-19, although several drugs have been approved. Recently, two articles using the comparative viral-human protein–protein interaction map revealed that the sigma-1 receptor in the endoplasmic reticulum plays an important role in SARS-CoV-2 replication in cells. Knockout and knockdown of SIGMAR1 (sigma-1 receptor, encoded by SIGMAR1) caused robust reductions in SARS-CoV-2 replication, which indicates that the sigma-1 receptor is a key therapeutic target for SARS-CoV-2 replication. Interestingly, a recent clinical trial demonstrated that treatment with the antidepressant fluvoxamine, which has a high affinity at the sigma-1 receptor, could prevent clinical deterioration in adult outpatients infected with SARS-CoV-2. In this review, we discuss the brief history of the sigma-1 receptor and its role in SARS-CoV-2 replication in cells. Here, we propose repurposing of traditional central nervous system (CNS) drugs that have a high affinity at the sigma-1 receptor (i.e., fluvoxamine, donepezil, ifenprodil) for the treatment of SARS-CoV-2-infected patients. Finally, we discussed the potential of other CNS candidates such as cutamesine and arketamine.