התוויה מחדש של תרופות מספקת ארגז כלים חיוני במאבק בקורונה.

ממצאים עיקריים

התוויה מחדש ושימוש מיידי בתרופות "שלא בהתוויה" כדי לתת מענה בעת משברי בריאות דחופים היא אסטרטגיה חסרת תחליף שצוברת תאוצה רבה בזמן משבר הקורונה.

אסטרטגיה זו היא לעיתים המקור המעשי היחידי לאיתור מהיר של פתרונות טיפוליים בעת משבר הנוגע לבריאות הציבור.

השאיפה היא שלתרופות המועמדות תהיה היסטוריה של בטיחות בשימוש, מחיר זול, וזמינות רחבה כדי לשקול את התווייתן מחדש.

לפמוטידין יש פעילות אנטי-ויראלית מקיפה, השפעה אנטי-דלקתית, היא מספקת הגנה על הלב והיא מסוגלת גם להפחית פעילות קרישת יתר.

התועלת המקיפה של פמוטידין, בשילוב עם הבטיחות בשימוש, מחירה הזול וזמינותה הרחבה, עושות אותה למועמדת טובה להתוויה מחדש לטיפול בקורונה.

JMIRx Med

Publication Date: אפריל 23, 2020
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Theoretical
DOI: https://www.doi.org/10.2196/19583

No Time to Waste: Real-World Repurposing of Generic Drugs as a Multifaceted Strategy Against COVID-19

Moshe Rogosnitzky, Esther Berkowitz, Alejandro R Jadad

Abstract

Real-world drug repurposing-the immediate "off-label" prescribing of drugs to address urgent clinical needs-is an indispensable strategy gaining rapid traction in the current COVID-19 crisis. Although off-label prescribing (ie, for a nonapproved indication) is legal in most countries, it tends to shift the burden of liability and cost to physicians and patients, respectively. Nevertheless, in urgent public health crises, it is often the only realistic source of a meaningful potential solution. To be considered for real-world repurposing, drug candidates should ideally have a track record of safety, affordability, and wide accessibility. Although thousands of such drugs are already available, the absence of a central repository of off-label uses presents a barrier to the immediate identification and selection of the safest, potentially useful interventions. Using the current COVID-19 pandemic as an example, we provide a glimpse at the extensive literature that supports the rationale behind six generic drugs, in four classes, all of which are affordable, supported by decades of safety data, and pleiotropically target the underlying pathophysiology that makes COVID-19 so dangerous. Having previously fast-tracked this paper to publication in summary form, we now expand on why cimetidine/famotidine (histamine type-2 receptor antagonists), dipyridamole (antiplatelet agent), fenofibrate/bezafibrate (cholesterol/triglyceride-lowering agents), and sildenafil (phosphodiesterase-5 inhibitor) are worth considering for patients with COVID-19 based on their antiviral, anti-inflammatory, renoprotective, cardioprotective, and anticoagulation properties. These examples also reveal the unlimited opportunity to future-proof public health by proactively mining, synthesizing, and cataloging the off-label treatment opportunities of thousands of safe, well-established, and affordable generic drugs.