מחקר רטרוספקטיבי לא משייך שימוש בפמוטידין עם שינוי בשיעורי תמותה בקרב חולי קורונה במהלך 30 ימים של אשפוז.

ממצאים עיקריים

מטרת מחקר זה הייתה למדוד את ההגנה המדווחת שמספקת פמוטידין מתמותה בקרב חולי קורונה מאושפזים.

זהו ניתוח רטרוספקטיבי של 7,158 חולים שאושפזו במערכת רפואית רחבת ידיים, מהם 1,127 נטלו בבמוצע 26 מ"ג פמוטידין ביום לטיפול בתסמינים גסטריים לא קשורים.

השוואה מול מטופלים דומים שלא נטלו פמוטידין לא מצאה כל קשר בין שימוש בפמוטידין בבית החולים ונתוני תמותה במהלך 30 ימים של אשפוז.

ניתוח משני, שנועד להסביר את האינטראקציות בין שימוש בפמוטידין בבית החולים ובבית, מצא שחולים שלא נטלו פמוטידין בבית אך קיבלו את התרופה בבית החולים היו בסיכון תמותה גבוה יותר במהלך 30 ימים לאחר שאושפזו.

הערת העורך: צפו בסרטון זה לביקורת על המתודולוגיה של מחקר זה: https://www.youtube.com/watch?v=OycofO5aFvM

Gastroenterology

Publication Date: אוקטובר 12, 2020
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Clinical Retrospective
DOI: https://www.doi.org/10.1053/j.gastro.2020.10.011

Famotidine Use Is Not Associated With 30-day Mortality: A Coarsened Exact Match Study in 7158 Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 From a Large Healthcare System

Samrat Yeramaneni, Pratik Doshi, Kenneth Sands, Mandelin Cooper, Dax Kurbegov, Gregg Fromell