מחקרי קישור תיאורטיים של פמוטידין עם יעד פרוטאזי פוטנציאלי של SARS-CoV-2.

ממצאים עיקריים

במחקר זה של מודלים ממוחשבים נסקרה האינטראקציה בין כל המטרות האפשריות של הקורונה ופמוטידין באמצעות תבחיני עיגון-מולקולות בהדמיית מחשב. המטרה הייתה לזהות את חלבון SARS-CoV-2 הספציפי שסיכויי תרופה זו להיקשר אליו הם הגבוהים ביותר.

מבין כל 12 החלבונים הויראליים, הפרוטאז דמוי הפפאן (PLpro) של הקורונה הציג את תוצאת העיגון הגבוהה יותר באמצעות פמוטידין. PLpro הוא אחד הפרוטאזים הנדרשים לשכפול הנגיף.

המחקר מציג הוכחות ראשונות של תיאוריה שפורסמה במגזין Nature Medicine (שייפר, 2020), ש-PLpro עשוי להיות היעד של פמוטידין בטיפול בקורונה.

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

Publication Date: יוני 24, 2020
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter | Preclinical
DOI: https://www.doi.org/10.1080/07391102.2020.1784795

Binding insight of clinically oriented drug famotidine with the identified potential target of SARS-CoV-2

Parth Sarthi Sen Gupta, Satyaranjan Biswal, Dipankar Singha, Malay Kumar Rana