מה בבסיס התועלת בפמוטידין בטיפול בקורונה?

ממצאים עיקריים

הכותבים מביעים את דעתם על המחקר הרטרוספקטיבי שנערך על ידי פרידברג ועמיתים (2020) שגילה שלחולי קורונה המטופלים בפמוטידין סיכויים נמוכים יותר להזדקק להנשמה מלאכותית וסכנת מוות פחותה.

הכותבים ביצעו מחקר עיגון מולקולרי ממחושב שתוכנן כדי לזהות את הפוטנציאל הטמון במנגנון הפעולה של פמוטידין נגד נגיף SARS-CoV-2.

בניגוד למחקרים דומים שנערכו, כותבי מחקר זה הסיקו שפמוטידין יוצרת רק קשרים חלשים עם שתיים מהפרוטאזות החיוניות ל- SARS-CoV-2 (הפרוטאז דמוי הפאפן PLpro והפרוטאז דמוי צימוטריפסין 3, Mpro), שלא סביר שישבשו את פעילותם.

Gastroenterology

Publication Date: אפריל 1, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1053/j.gastro.2020.07.051

What Underlies the Benefit of Famotidine Formulations Used During COVID-19?

Vijay P. Singh, Bara El-Kurdi, Christopher Rood