השוואת יעילותה של פמוטידין בטיפול בחולי קורונה מאושפזים.

ממצאים עיקריים

מחקר רטרוספקטיבי זה בחן את יעילותה של פמוטידין בשילוב עם מעכבי משאבות פרוטונים (PPI) או הידרוקסיכלורוקווין בטיפול בחולים המאושפזים בשל מחלת הקורונה.

המחקר גם השווה חולי קורונה הנוטלים פמוטידין לחולים שאינם נוטלים את התרופה.

מטופלים סווגו על פי השימוש שעשו בכל אחת מהתרופות ביום האשפוז, מבלי לבדוק שימוש קודם או המשך שימוש.

מחקר זה לא מעיד על כך שהשימוש בפמוטידין עדיף על PPI, הידרוקסיכלורוקווין, או ללא תרופה.

American Journal of Gastroenterology

Publication Date: אפריל 1, 2021
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Clinical Retrospective
DOI: https://www.doi.org/10.14309/ajg.0000000000001153

Comparative Effectiveness of Famotidine in Hospitalized COVID-19 Patients

Azza Shoaibi, Stephen Patrick Fortin, Rachel Weinstein, Jesse A. Berlin, Patrick Ryan

Abstract

Introduction:
Famotidine has been posited as a potential treatment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). We compared the incidence of COVID-19 outcomes (i.e., death and death or intensive services use) among hospitalized famotidine users vs proton pump inhibitors (PPIs) users, hydroxychloroquine users, or famotidine nonusers separately.

Methods:
We constructed a retrospective cohort study using data from COVID-19 Premier Hospital electronic health records. The study population was COVID-19 hospitalized patients aged 18 years or older. Famotidine, PPI, and hydroxychloroquine exposure groups were defined as patients dispensed any medication containing 1 of the 3 drugs on the day of admission. The famotidine nonuser group was derived from the same source population with no history of exposure to any drug with famotidine as an active ingredient before or on the day of admission. Time at risk was defined based on the intention-to-treat principle starting 1 day after admission to 30 days after admission. For each study comparison group, we fit a propensity score model through large-scale regularized logistic regression. The outcome was modeled using a survival model.

Results:
We identified 2,193 users of PPI, 5,950 users of the hydroxychloroquine, 1,816 users of famotidine, and 26,820 nonfamotidine users. After propensity score stratification, the hazard ratios (HRs) for death were as follows: famotidine vs no famotidine HR 1.03 (0.89-1.18), vs PPIs: HR 1.14 (0.94-1.39), and vs hydroxychloroquine: 1.03 (0.85-1.24). Similar results were observed for the risk of death or intensive services use.

Discussion:
We found no evidence of a reduced risk of COVID-19 outcomes among hospitalized COVID-19 patients who used famotidine compared with those who did not or compared with PPI or hydroxychloroquine users.