קורונה: פמוטידין, היסטמין, תאי פיטום ומנגנונים.

ממצאים עיקריים

מאמר מחקר מקורי זה בוחן את המנגנונים השונים והפעולות המוצעות לטיפול בקורונה בעזרת פמוטידין.

על סמך הממצאים הטרום-קליניים שלהם, הכותבים דוחים את מרבית ההסברים
שהוצעו בעבר.

תחת זאת הם טוענים שהפעלה חריגה של תאי פיטום ושחרור היסטמינים מתרחשת בעת זיהום SARS-CoV-2. יכולתה של פמוטידין לבלום קולטני H2 מודגשת כמנגנון פעולה אפשרי המסביר את יעילות התרופה בטיפול בקורונה.

Frontiers in Pharmacology

Publication Date: מרץ 23, 2021
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Clinical Prospective, Preclinical
DOI: https://www.doi.org/10.3389/fphar.2021.633680

COVID-19: Famotidine, Histamine, Mast Cells, and Mechanisms

Robert W. Malone, Philip Tisdall, Philip Fremont-Smith, Yongfeng Liu, Xi-Ping Huang, Kris M. White, Lisa Miorin, Elena Moreno, Assaf Alon, Elise Delaforge, Christopher D. Hennecker, Guanyu Wang, Joshua Pottel, Robert V. Blair, Chad J. Roy, Nora Smith, Julie M. Hall, Kevin M Tomera, Gideon Shapiro, Anthony Mittermaier, Andrew C. Kruse, Adolfo García-Sastre, Bryan L. Roth, Jill Glasspool-Malone, Darrell O. Ricke

Abstract

SARS-CoV-2 infection is required for COVID-19, but many signs and symptoms of COVID-19 differ from common acute viral diseases. SARS-CoV-2 infection is necessary but not sufficient for development of clinical COVID-19 disease. Currently, there are no approved pre- or post-exposure prophylactic COVID-19 medical countermeasures. Clinical data suggest that famotidine may mitigate COVID-19 disease, but both mechanism of action and rationale for dose selection remain obscure. We have investigated several plausible hypotheses for famotidine activity including antiviral and host-mediated mechanisms of action. We propose that the principal mechanism of action of famotidine for relieving COVID-19 symptoms involves on-target histamine receptor H2 activity, and that development of clinical COVID-19 involves dysfunctional mast cell activation and histamine release. Based on these findings and associated hypothesis, new COVID-19 multi-drug treatment strategies based on repurposing well-characterized drugs are being developed and clinically tested, and many of these drugs are available worldwide in inexpensive generic oral forms suitable for both outpatient and inpatient treatment of COVID-19 disease.