מחקר רטרוספקטיבי של חולי קורונה שטופלו בפמוטידין וסלקוקסיב עם וללא דקסמטזון.

ממצאים עיקריים

מחקר רטרוספקטיבי זה השווה טיפול בחולי קורונה בשילוב של פמוטידין וסלקוקסיב, עם או ללא דקסמטזון.

שילוב התרופות כלל מינון גבוה של פמוטידין (80 מ"ג באופן אוראלי, ארבע פעמים ביום), וסלקוקסיב (מינון ראשוני אוראלי של 400 מ"ג, ואז 200 מ"ג פעמיים ביום) בתוך 24 שעות ממועד אשפוזם.

לא אירעו מקרי תמותה במהלך האשפוז (0/18, 0% תמותה) בקרב מטופלים שקיבלו את השילוב ללא דקסמטזון, וכולם שוחררו מביה״ח בהצלחה.

בקרב מטופלים שקיבלו שילוב תרופות יחד עם דקסמטזון, היו שישה מקרי מוות.

יעילות השילוב ללא דקסמטזון כללה הפחתה בליקויים בקרישת הדם (דימום יתר או קרישת יתר), פעילות כלייתית משופרת ופעילות כבד משופרת.

Research Square

Publication Date: מאי 17, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Original | Clinical Retrospective
DOI: https://www.doi.org/10.21203/rs.3.rs-526394/v1

Famotidine and Celecoxib COVID-19 Treatment Without and With Dexamethasone; Retrospective Comparison of Sequential Continuous Cohorts

Robert W Malone, Kevin M Tomera, Leo Egbujiobi, Joseph K Kittah

Abstract

We seek to rapidly identify, test and develop combinations of repurposed drugs to enable cost-effective treatments that reduce the risk of disease or death from SARS-CoV-2 infection. We hypothesize that the morbidity and mortality of COVID-19 reflects overactive host inflammatory responses to infection and is not principally due to the primary direct cellular, organ and tissue damage attributable to viral infection. Stepwise clinical development has identified the combination of High Dose (HD) famotidine and celecoxib (famcox) as a promising adjuvant anti-inflammatory protocol. We now report results from a retrospective observational comparative cohort study designed to provide an estimate of the potential benefits, risks, prognosis and diagnostic laboratory findings associated with administration of dexamethasone in addition to famcox for treatment of newly hospitalized COVID-19 disease in a community hospital setting. Study enrollment was restricted to patients at WHO 4–5. In the group receiving adjuvant treatment with famcox without dexamethasone (active control) there were no deaths during hospitalization (0/18 = 0% mortality). A total of six deaths occurred in the group receiving famcox + dexamethasone (6/21 = 29% mortality). There was a significant difference in mortality between the two groups, Χ2 (1, N = 43) = 7.305, p