יותר מסתם צרבת: האם פמוטידין מסייעת לטיפול בחולי קורונה?

ממצאים עיקריים

מאמר מערכת זה דן במחקרים רטרוספקטיביים שלא מצאו קשר בין חולי קורונה שנוטלים פמוטידין לבין הטבה בתסמינים.

הכותב מצביע על המינון הנמוך של פמוטידין (20-40 מ"ג ביום) שנטלו המשתתפים במחקר, אשר עשוי להיות נמוך באופן משמעותי מהמינון הנדרש כדי להשפיע על פעילות SARS-CoV-2.

המאמר טוען שידע בלתי מספק על גורמים לא ידועים עשוי להוביל לממצאי שווא, אשר במקרה זה עשויים להיות היעדר קשר בין נטילת פמוטידין להטבה בתסמינים בחולי קורונה.

לפחות מחקר רטרוספקטיבי רלוונטי אחד המוזכר במאמר הושפע מבעיות מסוג זה.

על פי הכותב, מחקרים שבוחנים שימוש במינונים אוראליים גבוהים יותר של פמוטידין - 60 מ"ג, 3 פעמים ביום או יותר - יהיו יעילים ביותר לבחינת הפוטנציאל של פמוטידין כטיפול בקורונה.

Digestive Diseases and Sciences

Publication Date: פברואר 24, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1007/s10620-021-06875-w

More Than Just Heartburn: Does Famotidine Effectively Treat Patients with COVID-19?

Robert W. Malone