מחקר ב-10 חולי קורונה לא מאושפזים הנוטלים פמוטידין; מעקב תסמינים כמותי.

ממצאים עיקריים

מחקר זה בחן את התועלת הטמונה בטיפול בקורונה בעזרת פמוטידין ע״י מעקב אחר 10 חולי קורונה לא מאושפזים שטיפלו בעצמם במינונים גבוהים של פמוטידין.

המשטר הטיפולי הנפוץ ביותר בפמוטידין כלל 80 מ"ג שלוש פעמים ביום, לתקופה חציונית של 11 ימים. כל המטופלים החלו ליטול פמוטידין במהלך הצגת תסמיני קורונה.

נרשם שיפור משמעותי בדירוג התסמינים בתוך 24 שעות מתחילת הטיפול בפמוטידין. ההטבה נמשכה עד חזרה לרמות הרגילות שהיו לפני המחלה בתוך 14 ימים מהשימוש הראשון בפמוטידין. הטבה בתסמינים נרשמה בכל הקטגוריות, אך היא היתה מהירה יותר בתסמינים של דרכי הנשימה, כגון שיעול וקוצר נשימה, מבתסמינים מערכתיים, כגון עייפות.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שמינונים גבוהים של פמוטידין בנטילה אוראלית נסבלים היטב וקשורים להטבה בתסמינים בקרב חולי קורונה לא מאושפזים.

Gut

Publication Date: יוני 4, 2020
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Clinical Retrospective
DOI: https://www.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321852

Famotidine use and quantitative symptom tracking for COVID-19 in non-hospitalised patients: a case series

Tobias Janowitz, Eva Gablenz, David Pattinson, Timothy C Wang, Joseph Conigliaro, Kevin Tracey, David Tuveson

Abstract

Objective:
Treatment options for non-hospitalised patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) to reduce morbidity, mortality and spread of the disease are an urgent global need. The over-the-counter histamine-2 receptor antagonist famotidine is a putative therapy for COVID-19. We quantitively assessed longitudinal changes in patient reported outcome measures in non-hospitalised patients with COVID-19 who self-administered high-dose famotidine orally.

Design:
Patients were enrolled consecutively after signing written informed consent. Data on demographics, COVID-19 diagnosis, famotidine use, drug-related side effects, temperature measurements, oxygen saturations and symptom scores were obtained using questionnaires and telephone interviews. Based on a National Institute of Health (NIH)-endorsed Protocol to research Patient Experience of COVID-19, we collected longitudinal severity scores of five symptoms (cough, shortness of breath, fatigue, headaches and anosmia) and general unwellness on a four-point ordinal scale modelled on performance status scoring. All data are reported at the patient level. Longitudinal combined normalised symptom scores were statistically compared.

Results:
Ten consecutive patients with COVID-19 who self-administered high-dose oral famotidine were identified. The most frequently used famotidine regimen was 80 mg three times daily (n=6) for a median of 11 days (range: 5-21 days). Famotidine was well tolerated. All patients reported marked improvements of disease related symptoms after starting famotidine. The combined symptom score improved significantly within 24 hours of starting famotidine and peripheral oxygen saturation (n=2) and device recorded activity (n=1) increased.

Conclusions:
The results of this case series suggest that high-dose oral famotidine is well tolerated and associated with improved patient-reported outcomes in non-hospitalised patients with COVID-19.

Keywords:
COVID-19; COVID-19 symptoms; Famotidine; PROMs; SARS-CoV-2; coronavirus; outpatients.