מחקר רטרוספקטיבי מצא קשר בין פמוטידין לבין תוצאות קליניות משופרות בחולי קורונה מאושפזים.

ממצאים עיקריים

מחקר רטרוספקטיבי זה שנערך בניו יורק, בחן את התפשטות המחלה ב-1,620 חולי קורונה מאושפזים, מהם 84 קיבלו פמוטידין ב-24 השעות הראשונות של האשפוז.

כל המטופלים אשר קיבלו פמוטידין נכללו בקבוצת הפמוטידין, ללא קשר להבדל במינונים, אופן הנטילה ובמשך הזמן בו קיבלו את התרופה.

באופן כללי קיבלו המטופלים מינונים יחסית נמוכים של פמוטידין, לתקופות קצרות יותר. המינון החציוני היה 136 מ"ג לתקופה חציונית של 5.8 ימים (כלומר, ממוצע של 23.5 מ"ג ביום).

הניתוח מצא שבחולי קורונה מאושפזים לא מונשמים, הטיפול בפמוטידין הוביל להפחתה כפולה בשיעורי הידרדרות קלינית חמורה שהובילה לצורך בהנשמה או למוות.
המטופלים פמוטידין קיבלו מינונים נמוכים יחסית של התרופה. המינון החציוני הכולל של 136 מ"ג קשור למספר ימים חציוני של 5.8 ימים של נטילת פמוטידין.

הניתוח מצא שבחולי קורונה מאושפזים שלא הזדקקו תחילה לצנרור הקנה, נמצא קשר בין השימוש בפמוטידין לבין הפחתה כפולה בשיעורי הידרדרות קלינית המובילה לצנרור הקנה או למוות.

הכותבים הדגישו שנדרשים מחקרים אקראיים מבוקרים כדי לאמת את הממצאים.

Gastroenterology

Publication Date: מאי 22, 2020
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Clinical Retrospective
DOI: https://www.doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.053

Famotidine Use Is Associated With Improved Clinical Outcomes in Hospitalized COVID-19 Patients: A Propensity Score Matched Retrospective Cohort Study

Daniel E. Freedberg, Joseph Conigliaro, Timothy C. Wang, Kevin J. Tracey, Michael V. Callahan, Julian A. Abrams, Magdalena E. Sobieszczyk, David D. Markowitz, Aakriti Gupta, Max R. O’Donnell, Jianhua Li, David A. Tuveson, Zhezhen Jin, William C. Turner, Donald W. Landry