מחקר מגלה שדיפירידאמול אינה מעכבת עוצמתית של הפרוטאז הראשי של SARS-CoV-2, Mpro.

ממצאים עיקריים

במחקר זה, הכותבים Ma ו-Wang אי-הסכמה עם המסקנה של Li ועמיתים (2020) שדיפירידאמול היא מעכבת פוטנציאלית של פרוטאז Mpro של נגיף SARS-CoV-2. בהתבסס על הניסויים שערכו הם מסיקים שדיפירידאמול היא מעכבת חלשה בלבד של הפרוטאז העיקרי של הנגיף, Mpro, ובכך נשארת פעילותה הנוגדת-קורונה בלתי מוסברת.

Li ועמיתים (2021) הגיבו בביקורת על שיטות המחקר של Ma ו-Wang, וחזרו על ממצאיהם המקורים.
https://www.pnas.org/content/118/8/e2024937118

Proceedings of the National Academy of Sciences

Publication Date: פברואר 23, 2021
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Preclinical
DOI: https://www.doi.org/10.1073/pnas.2024420118

Dipyridamole, chloroquine, montelukast sodium, candesartan, oxytetracycline, and atazanavir are not SARS-CoV-2 main protease inhibitors

Chunlong Ma, Jun Wang