שימוש בדיפירידאמול מגן על עובדי מערך הרפואה מהידבקות בקורונה.

ממצאים עיקריים

עובדי הרפואה בבתי החולים נמצאים בסיכון גבוה במיוחד להידבקות ב-SARS-CoV-2 ופיתוח תסמיני קורונה.

מחקר זה עקב אחר 33 עובדי מערך הרפואה. 14 מהעובדים נטלו דיפירידאמול כתרופה מונעת בנוסף לאמצעי המניעה הסטנדרטיים, והושוו ל-19 עובדים שהשתמשו באמצעי המניעה הסטנדרטיים ולא נטלו דיפירידאמול.

מתוך 14 העובדים אשר נטלו דיפירידאמול, חמישה (37.5%) נדבקו בקורונה, וארבעה מתוך החמישה פיתחו דלקת ריאות בין-רקמתית. מתוך 19 העובדים שלא נטלו דיפירידאמול, שלושה-עשר (68.4%) נדבקו בקורונה, ואחד-עשר מהשלושה-עשר פיתחו דלקת ריאות בין רקמתית.

המחקר מסיק שנטילת דיפירידאמול מספקת הגנה משמעותית מפני הידבקות בנגיף SARS-CoV-2, ומסייעת במניעת קורונה.

Тромбоз, гемостаз и реология

Publication Date: דצמבר 8, 2020
Peer Reviewed: Yes
Publication Type: Original | Clinical Prospective
DOI: https://www.doi.org/10.25555/THR.2020.4.0947

The opportunity of dipyridamole using for nonspecific primary prophylaxis against the COVID‐19 infection in healthcare staff

И.В. Куртов, Ю.О. Берман, Н.А. Никулина, Ю.В. Кузнецова, И.Л. Давыдкин

Abstract

Summary. Background. Healthcare workers are under high risk of the novel coronavirus infection COVID‐19. Objectives: to show the opportunity of dipyridamole using within the set of primary prophylaxis measures against the infection of COVID‐19. Patients/Methods. We followed up 33 people from medical staff, of them 14 were taking dipyridamole in addition to standard prophylaxis methods; the comparison group consisted of 19 people who did not take dipyridamole. Results. Despite standard prophylaxis in a multidisciplinary hospital, out of 14 staff members who took dipyridamole, 5 (35.7%) catch coronavirus infection COVID‐19 (justified); interstitial pneumonia was diagnosed in 4 people. In a group of 19 employees who did not take dipyridamole, 13 (68.4%) fell ill; interstitial pneumonia was diagnosed in 11 people. Conclusions. The opportunity of dipyridamole using has been shown as an additional means to reduce the risk to infect with COVID‐19.