דיפירידאמול עשויה לבלום קרישת יתר הנוצרת בגלל הקורונה וסערות דלקתיות.

ממצאים עיקריים

מחלת הקורונה משפיעה על כמה מערכות בגוף, וסערת הציטוקינים שלה היא גורמת מובילה לקרישת יתר ודלקתיות לא מרוסנת.

הגוף משתמש במערכת איתות הידועה גם בשם "המערכת הפורינרגית" כדי לשלוט בפעילות דלקתית וקרישתית.

התרופה דיפירידאמול ידועה ביכולתה להגביר את הזמינות הביולוגית של אדנוזין, אחד משליחיה של המערכת הפורינרגית.

מאמר זה דן בשימוש בדיפירידאמול כטיפול פוטנציאלי להפחתת חומרת הקורונה, באמצעות התמקדות באותות פורינרגיים, ובכך לצמצם את הפעילויות הדלקתית וקרישת היתר.

JCI Insight

Publication Date: יולי 23, 2021
Peer Reviewed: No
Publication Type: Review/Commentary/Letter
DOI: https://www.doi.org/10.1172/jci.insight.140971

New (re)purpose for an old drug: purinergic modulation may extinguish the COVID-19 thromboinflammatory firestorm

Yogendra Kanthi, Jason S. Knight, Yu Zuo, David J. Pinsky

Abstract

Purinergic signaling is discussed as a potential therapeutic target to reduced COVID-19 severity.